500 1
Droga Pienińska #123
1878|246|50|0|Pomnik|zdjecia/pomnik_przy_koncowej_przystani.jpg|155|221|50|1868|Droga Pienińska #122|225|
Panoramy